درباره دومان توکان

درباره | دومان توکان

درباره | دومان توکان

درباره | دومان توکان

درباره دومان توکان | 1400/03/30

دومان توکان

سرمایه گذاری های دومان سهند

در فاصله سالهای 90 تا 97 بعنوان موسس یا سرمایه گذار شرکت های پرواز آریایی، اریکه فارس، تمدن برتر، عدالت پیشرو فناوری پیشرو ،سیرگشت وسرمایه گذاری پیشرو دومان توکان شناخته شده است.میتوان گفت که موسس شرکت دومان توکان بوده است.

او در قالب برند سرمایه گذاری دومان به احداث چندین مجموعه رستورانی ازجمله شمس، آرکا، کاوانی و دنیز اقدام کرد.

دومان سهند سرمایه گذار 2 هتل در تهران وکیش به نام های بلور و ستاره هم بود.

او همچنین بنیانگذار چندین رسانه از جمله روزنامه آسمان آبی و ماهنامه های اکسیر نوین و آینده روشن بوده است.

دومان در حوزه سینما 2 فیلم دابلند و مرمت را سرمایه گذاری کرده است. اوهمچنین در تهیه کنندگی و سرمایه گذاری 2 استعداد موسیقی تلفیقی (پیمان و کیارش) نیز نامدار است.

ایشان همچنین سرمایه گذار یک مجموعه کافی شاپی بنام آس در شعبه مرکزی واقع در برج میلاد تهران است. او به دلیل سرمایه گذاری در روزنامه وقایع اتفاقیه دارای جهت گیری مشخص در معادلات سیاسی بود.

بیش از 1000 نفر تا اسفند سال 96 در مجموعه های او مشغول به کار بودند. او در سال 96 از بانک مرکزی بدلیل مشکلات پیش آمده شکایت کرد. حوزه اصلی دامنه سرمایه گذاری دومان سهند رسانه، گردشگری، رستوران داری، آژانس های هواپیمایی وزیر بناهای گردشگری و هتل داری است.

زندگی روزنامه نگاری دومان سهند

دومان سهند فعالیت حرفه ای خودرا ازابتدای دهه ۹۰ شمسی با خبرنگاری حوزه بازارهای پولی و سرمایه آغاز کرد.

درسال ۸۹ اوخبرنگاراقتصادی نشریه تجارت گردشگری بود.

درسالهای ۹۰ و ۹۱ بعنوان دبیرتحریریه و سردبیرماهنامه دنیای تجارت مشغول بکارشد. سپس درسال ۹۲ بعنوان خبرنگاراقتصادی درروزنامه بهاربه گزارش نویسی و تحریر خبر پرداخت.

اوبرای گزارش های جنجالی درروزنامه شرق، نیمه دوم سال ۹۲ جایزه ی بهترین گزارش اقتصادی وزارت ارشاد را کسب کرد. همچنین علاوه بر روزنامه شرق و بهار او دبیر سرویس اقتصادی روزنامه وقایع اتفاقیه را در رزومه کاری خود دارد.

دومان سهند همچنین موسس و سرمایه گذارنشریات اکسیر، آینده، روزنامه وقایع و روزنامه آسمان آبی بود.

او دراسفند ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات در دفترکارش بازداشت شد و توسط قاضی صلواتی دردادگاه انقلاب محاکمه شد.

آگهی تاسیس

شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان

کلیک کنید