کافه ها

کافه آس

کافه آس

کافه آس

کافه ها | 1400/11/13

کافه چیست؟

کافه مکانی عمومی است که در آن نوشیدنی های گرم و سرد و سبک خاصی از فست فود ارائه می شود. کافه مکانی دنج برای دور همی های دوستانه مکانی که عمدتا جوان ها گرد هم می آیند برای کمی تبادل نظر و ملاقات. از دیگر پرژه های دومان توکان کافه های دنج و محبوبی است که جوانان را دور هم جمع کرده و باعث رونق کسب و کار و استخدام برخی از جوانان شده است.

کافه های دومان توکان

یکی از بهترین کافه هایی در تهران توسط شرکت سرمایه گذاری دومان توکان احداث شده است میتواند کافه آس را نام برد. کافه آس از هر لحاظی یکی از بهترین ها محسوب می شود.

کافه های سرمایه گذاری شده توسط دومان توکان

کافه های سرمایه گذاری شده توسط دومان توکان

کافه آس سرمایه گذاری شده توسط دومان توکان

کافه های سرمایه گذاری شده توسط دومان توکان

کافه های سرمایه گذاری شده توسط دومان توکان

آگهی تاسیس

شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان

کلیک کنید