موسیقی

گروه موسیقی کیارش و پیمان دومان توکان

گروه موسیقی کیارش و پیمان دومان توکان

گروه موسیقی کیارش و پیمان دومان توکان

موسیقی | 1400/11/13

شرکت سرمایه گذاری دومان توکان

از دیگر فعالیت های شرکت سرمایه گذاری دومان توکان گروه موسیقی کیارش و پیمان است. گروه موسیقی کیارش و پیمان چند سال پیش با سرمایه گذاری دومان توکان کار خود را شروع کردند. زمان کوتاهی به موفقیت هایی در عرصه ی موسیقی رسیدند و طرفداران زیادی پیدا کردند.

سرمایه گذاری در عرصه موسیقی

شرکت سرمایه گذاری دومان توکان بعد از سرمایه گذاری در فیلمسازی شروع به فعالیت و ایجاد خلق و کشف بسیاری از افراد با استعداد در حوزه ی موسیقی گشت. او در این حوزه از جوانان علاقه مند و با پشتکار استفاده نمود.

 

آگهی تاسیس

شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان

کلیک کنید