پروژه ها

رستوران ها | دومان توکان

رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان رستوران ها | دومان توکان

رستوران ها | دومان توکان

وب سایت دومان توکان

شرکت پیشروی دومان توکان در ادامه پروژه های خود اقدام به سرمایه گذاری در بخش رستوران کرده است.هتل، رستوران و کافه همه از جمله مکان‌هایی است که افراد برای ریکاوری روح و جسم خود به مقتضای درآمد خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. شرکت دومان توکان نیز با هدف خدمت به مردم دست به سرمایه‌گذاری برای ساخت این مکان‌ها نمود. از جمله سرمایه گذاری های دومان توکان می توان به موارد زیر اشاره نمود.

رستوران های متعلق به دومان توکان به شرح زیر است:

  • رستوران شمس العماره
  • رستوران کاوانی
  • رستوران دنیز

رستوران ها تنها مکان های خاطره ساز نمی باشند. سرمایه گذاری در ساخت و ساز هتل ها نیز یکی از پروژه های دومان توکان بوده است.

آگهی تاسیس

شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان

کلیک کنید