پروژه ها

کافه | دومان توکان

کافه | دومان توکان کافه | دومان توکان کافه | دومان توکان کافه | دومان توکان کافه | دومان توکان کافه | دومان توکان

کافه | دومان توکان

وب سایت دومان توکان

از پروژه های سرمایه گذاری دومان توکان کافه ها هستند که از فضاهای دنج برای جوان ها و تبادل نظر آن هاست

یکی از مجلل ترین کافه های تهران که توسط این مجموعه زده شده کافه آس می باشد.

نشریات دومان توکان نیز از مهمترین سرمایه گذاری های دومان توکان است.

آگهی تاسیس

شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان

کلیک کنید